• Home
  • Política Ambiental i de Qualitat

Política Ambiental i de Qualitat

POLÍTICA AMBIENTAL I DE LA QUALITAT

El GRUP TOVER, empreses dedicades al disseny, fabricació i comercialització de panys i ferramentes, davant d’un mercat cada cop més sensibilitzat pel valor de la qualitat i per la preservació del medi ambient, assumeix el repte d’implantar una política de gestió i minimització dels impactes ambientals que pugui provocar la nostra activitat i d’una millora continuada de la qualitat tant dels nostres productes com del servei que donem als nostres Clients.

Per això, el GRUP TOVER adopta, a tots els nivells de l’organització, el Sistema de Gestió Ambiental i de la Qualitat derivat de l’aplicació de les normes internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Igualment, el GRUP TOVER es compromet a donar suport a aquesta Política Ambiental i de Qualitat, que posa a disposició del públic i de les parts interessades, proporcionant tots els elements físics necessaris i els recursos que calguin per motivar, sensibilitzar i formar el nostre personal que és, en darrer terme, qui pot garantir una correcta aplicació del Sistema de Gestió Ambiental i de Qualitat.

El GRUP TOVER es compromet a complir tots els requisits de qualitat o ambientals legals i reglamentaris aplicables, o qualsevol altre requisit que el GRUP TOVER subscrigui relacionat amb la qualitat o el medi ambient, ja sigui amb Clients o amb d’altres organitzacions.

El GRUP TOVER es compromet a aplicar una filosofia de millora contínua per preservar el nostre entorn, minimitzant l’impacte que puguem causar i prevenir el risc d’impactes en el medi ambient per contaminació.

Es pretén, com a idea final, posar a disposició dels nostres Clients un producte que compleixi els més exigents estàndards reconeguts per definir-lo i en unes condicions de servei que siguin de la seva completa satisfacció, condicions ambdudes imprescindibles per a assegurar-nos la nostra pròpia viabilitat en el futur.

Actualitzat el 20/12/18