• Home
  • Avís legal i Política de privacitat

Avís legal i Política de privacitat

                        Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.tover.es i dels seus continguts pertanyen a Grup Tover. El lloc web www.tover.es és un domini titularitat de Grup Tover. Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini. La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús incloses en aquest avís. Grup Tover perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web. Grup Tover es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. Queda prohibit reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, llevat que es disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

                        Grup Tover en cap cas es responsabilitzarà respecte de la veracitat o inexactitud de les dades facilitades per l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les dades facilitades i dels danys i perjudicis que pugui provocar a Grup Tover o a tercers.

                        Grup Tover no respon dels enllaços a altres pàgines d’Internet. Aquests enllaços no estan sota la supervisió i control de Grup Tover. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Assegureu-vos que està conforme amb les polítiques de privacitat d’aquestes tercers pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

                        De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, Grup Tover informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web www.tover.es s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de Grup Tover i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta. En acceptar l’enviament de la informació introduïda l’usuari consent el tractament de les seves dades per part de Grup Tover.

                        Grup Tover es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per a dur a terme el servei demandat. Se li informarà si és el cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense les quals no seria possible dur a terme la prestació.

                        Grup Tover, com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d’acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. L’única finalitat de les dades personals facilitades és realitzar gestions comercials sobre els productes i serveis oferts en aquest lloc web; de la mateixa manera que se’ls donarà ús per a mantenir informat a l’usuari d’ofertes comercials sobre els nostres productes.

                        L’usuari, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, notificant-ho mitjançant correu electrònic a la direcció tover@tover.es