Diccionari

GLOSSARI TOVER DE TERMINOLOGIA

Acabat: és el bany químic de color que s’aplica a la superfície d’un element de ferreteria com adorn i al mateix temps com a protecció contra el rovellament i el desgast. Els acabats més freqüents són pintat, cromat, daurat però també i altres acabats com texturat, anoditzat, zincat, esmaltat or, esmaltat gris o lacat or. Sisplau, consulteu al catàleg Tover, el pany digital DGT acabat daurat.

Amb mà: és un terme usat per indicar que l’article es pot fer servir únicament en portes de la mà assignada.

Balanceig de la porta: és la direcció per on obra la porta obrint des de l’exterior. Si obrint des de fora la porta va en direcció contrària a qui obra, l’obertura és de balanceig normal. El pany serà de mà dreta o esquerra depenent de la posició del plany vist des de dins. Si el pany està situat a la dreta, a dins, la mà serà dreta i a l’inrevés. Pel contrari, si obrint la porta des de l’exterior aquesta va en direcció a qui obra, la porta és de balanceig invers i tindrà mà dreta o esquerra seguint el què s’ha explicat anteriorment.

Barra: és un mecanisme de seguretat que consisteix en una peça llarga i prima de metall la qual s’ajusta verticalment des del pany fins a les parts superior i inferior de la porta per la part interior. En ocasions la barra pot ser ajustada al pany de manera horitzontal fins la part final lateral de la porta interior. Aquest sistema s’usa per evitar una entrada violenta amb força des de l’exterior de la porta. Sisplau consulteu, al catàleg Tover, el pany d’alta seguretat sèrie 5120 equipat amb 10 barres telescòpiques.

Biometria: és la ciència que mesura les propietats físiques de les persones. Per mitjà d’un sensor biomètric es pot verificar la identitat d’un individu i controlar-ne l’accés a un determinat lloc. Els identificadors biomètrics se solen categoritzar en fisiològics o de comportament. Els fisiològics fan referència a la forma del cos i en són exemples les línies d’empremtes digitals del dit, l’estructura de les venes del palmell de la mà, les formes geomètriques del cos, el codi de l’ADN, o el patró de l’iris. Els trets de comportament inclouen el to de veu o timbre, el tipus de pressió a l’hora d’escriure la signatura o l’oïda entre d’altres.

Botó indicador: és un mecanisme que s’utilitza en connexió amb un pany d’hotel per indicar si el pany de l’habitació està o no ocupat.

Botó: és un petit accessori situat dins del pany d’encastar que es fa girar subjectant-lo amb el polze i els dits per accionar el pestell.

Bypass: és un truc emprat en les tècniques de rossinyols per forçar l’obertura d’un pany sense malmetre el cilindre. En general, es focalitza l’obertura manipulant el pestell.

Cadena: és la cadena metàl·lica generalment en forma de semicercle d’un cadenat. El peu de la cadena roman sempre dins el cos del cadenat i la punta de la cadena surt fora quan es desbloqueja. Sisplau, consulteu, al catàleg Tover, els cadenats de la sèrie 540.

Cadenat: és un pany portàtil equipat amb una cadena generalment d’acer o acer temperat que passa a través d’una obertura i es clou mitjançant un sistema de tancament. Protegeix de l’entrada amb força de lladres. És habitual l’ús de cadenats en portes enrotllables de comerços exteriors i també és molt freqüent el seu ús en motocicletes i bicicletes. Un cadenat està format de tres parts: el cos, la cadena i el mecanisme de tancament. La cadena típica té forma de “U”, com un cercle de metall, tot i que, a vegades, por tenir una forma més quadrada.

Caixa del pany: és la caixa que conté el mecanisme del pany.

Cambra cuirassada: és un espai segur revestit de planxes d’acer on es guarden diners, documents o objectes de valor en un banc quan la caixa forta és insuficient. Protegeix els béns de l’acció de lladres, d’un ús no autoritzat, del foc i altres desastres naturals com les caixes fortes però, a diferència d’aquestes, la cambra cuirassada és la pròpia caixa integrada en l’edifici on amb parets cuirassades i una porta de ferro amb un pany d’altíssima seguretat. Històricament, les cambres cuirassades es construïen als soterranis del banc on els sostres eren de voltes. Les cambres cuirassades dels bancs moderns contenen una gran quantitat de caixes fortes de dipòsit, així com caixers. També es troben aquestes cambres en altres llocs on s’han de guardar objectes de valor tals com oficines de correus, grans hotels, alguns ministeris etc.

Cilindre: és el component del pany que conté el tambor co-axial el qual allotja el mecanisme de pins amb els pins de la clau, pins conductors superiors i molles que s’alineen quan la clau correcta és introduïda, fent-lo girar correctament per tal d’obrir el pany. Sisplau, veieu el cilindre Tover model 2F35-S1.

Cilindre d’alta seguretat: és un cilindre dotat de més elements de seguretat tant pel que fa als materials de fabricació com pel nombre d’elements anti-rossinyol. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el cilindre d’alta seguretat 2F30 .

Cilindre doble: és un cilindre per aquells panys que necessiten ser oberts i tancats amb clau pels dos costats, interior i exterior. Sisplau, consulteu, al nostre catàleg Tover, els panys amb doble cilindre models 4100, 5100, 6100, 7100, 8100 i 9100 .

Cilindre d’encastar: és un cilindre que es fa servir en un pany d’encastar. Sisplau, consulteu al catàleg Tover, el cilindre d’alta seguretat mod. 2F30.

Cilindre de perfil europeu: és un cilindre que té una forma específica compatible amb el perfil dels panys d’encastar. Aquest tipus de cilindre és el més predominant a Europa. A diferència dels cilindres tradicionals, el perfil europeu utilitza només una peça de metall per connectar els dos costats del pany. Un sol component de lleva es situa entre els dos costats del pany i es connecta directament als dos tambors. Sisplau, consulteu al catàleg Tover, el cilindre Tover de perfil europeu mod. 2F15.

Cilindre oval: és un cilindre que té una forma oval i s’utilitza conjuntament amb un pany d’encastar oval. El cilindre encaixa a la porta passant a través de la caixa del pany que està encastada dins el cantell de la porta. Quan es fans servir manetes en aquesta mena de panys i cilindres, cal assegurar-se que també tenen el tall oval en el frontal del darrere, per permetre que hi pugui passar el cilindre correctament.

Clau: és una peça petita que opera el mecanisme del seu pany o pestell. Les claus es poden fer servir per obrir o tancar des de dins o des de fora extraient o retraient els passadors o pestells. Una clau consta de 3 parts: 1) el cap, que és on els dits subjecten la clau 2) el tronc, que és la part que s’introdueix dins la porta 3) i l’embocadura que és la part que entra al pany i el fa funcionar. Sisplau consulteu al catàleg Tover les claus del pany Tover de sobreposar model 570.

Clau d’encastar: és una clau que opera el cilindre d’un pany d’encastar. Sisplau, consulteu al catàleg Tover, les claus en brut dels cilindres d’encastar C2F10 .

Claus en brut: és una clau fabricada en part, la qual ha sigut perfilada per entrar en l’obertura d’un pany o d’un pestell però que no ha sigut tallada encara amb les profunditats de combinació per operar cap pany en concret. Sisplau veieu les claus en brut Tover.

Clau forta: és una clau feta d’un material més fort que els utilitzats en les claus estàndard.

Clau mestre: és una clau que pot obrir tots els panys d’un conjunt ensinistrat.

Collar de la clau: és una vora en el tronc d’una clau de pins que impedeix que l’embocadura entri massa endins.

Combinació: són les perforacions o talls sobre una clau generalment en seqüències d’una o diverses línies que donen a cada clau un codi diferent.

Conjunt amb clau mestre: conjunt de panys i cadenats relacionats per una clau o claus.

Descodificació: és el procés que determina la posició correcta dels components d’un pany mitjançant la manipulació, desmuntatge, mesurament i observació dels components d’un pany o d’una clau. Tot i que la descodificació no necessàriament obra el pany, si proveeix la informació necessària per crear una clau que operi i pugui obrir-lo. En aquest sentit la descodificació estaria en el punt intermedi entre les tècniques de rossinyol i impressió per forçar un pany.

Eix: és aquella part del mobiliari d’una porta generalment de forma quadrada i de metall que passa a través del forat del quadradet i encaixa al pom o maneta per accionar el passador amb molla. Connecta les dues manetes dels dos costats de la porta passant a través del pany d’encastar o tubular encastat a la porta. Quan s’accionen les manetes, l’eix gira i acciona el pestell de dins la porta permetent que s’obri.

Eix giratori: és un eix que té una juntura al mig per permetre que un extrem del pom es quedi rígid mentre que l’altre extrem accioni lliurement. Encast: és un forat fet dins el gruix en el cantell de la porta per allotjar-hi un pany d’encastar o un pany de pestell, també l’acció de fer tal cavitat. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el pany d’encastar 430N.

Ensinistrament: és l’adaptació dels panys per ser operats amb claus de més d’una combinació.

Entrada de clau: és el forat de pany o el pestell en el qual s’introdueix la clau que el fa funcionar.

Entrada d’un pany: és la distància horitzontal des del límit o vora de la porta fins al centre del forat de la clau, del pom o del cilindre. En aquelles portes on la vora és bisellada la distància es mesura des del centre de la vora de la porta. Veieu el nostre cilindre 2F30 amb diferents mesures d’entrada del pany.

Entrada d’una xarnera: és la distància des del límit de la porta fins a la xarnera. Veieu la xarnera Tover amb les diferents mesures d’entrada.

Empunyat de la clau: és la part de la clau generalment més ample, quadrada o rodona que és subjectada pels dits quan s’acciona el pany o el pestell. En ocasions, aquesta part pot ser d’altre material diferent al llautó o ferro tal com plàstic. Veieu els diferents tipus de clau Tover mod. CT1, mod. CT2, mod. C2F35 or mod.C17.

Escut: és la coberta del forat d’entrada d’un pany. S’utilitza per protegir la fusta de la porta de l’abrasió que causa la introducció de la clau. Així mateix, s’utilitza també amb fins decoratius o per incrementar la seguretat dels sistema de tancament del pany. Consulteu al catàleg Tover el model E1000 d’escut pels panys d’encastar.

Exterior: costat d’una porta o finestra que mira cap a l’exterior de l’edifici.

Forçar: intent d’obrir una porta per la força mitjançant elements de manipulació com per exemple un rossinyol o alguna altra eina d’obertura.

Frontal d’un pany: és la placa on es projecten el pestell i els passadors.

Frontal rodó: és una peça generalment metàl·lica situada en el front del pany que s’ajusta al cantell rodó d’una porta.

Grapa: és la part del forrellat i la grapa que es fa servir en un cadenat. L’anella del cadenat passa a través de l’ull o forat que té la grapa.

Guia de la clau: canal per guiar la clau cap al pany. Gran clau mestre: és una clau que opera els panys en diversos grups, cada un dels quals té la seva pròpia clau mestre. Sisplau, consulteu al nostre catàleg els ensinistraments per tota la nostra gama dels nostres de cilindres Tover.

Joc de manetes: és l’article de ferreteria d’una porta que afegeix un joc de manetes a un pany d’encastar. Habitualment s’inclouen, a més, plaques i rosetes en el joc. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el joc de manetes i pany d’encastar Tover sèrie Sidney mod. 1150 fabricat en acer sòlid.

Joc de panys: és un grup o col·lecció de panys i pestells de tancament de diverses classes junts sota una clau mestra o gran clau mestra.

Joc de poms: és un joc de poms que consisteix amb les peces exterior i interior. Sisplau consulteu al catàleg Tover el joc de poms Mod. Garbí.

Juntura: és la part allargassada d’una xarnera en la qual s’hi insereix el pin. Impressió: és un mètode no destructiu per crear una clau activa sense utilitzar rossinyol i sense desmuntar el pany. S’introdueix una clau en brut dins el pany girant-la per marcar els pins. Es divideix entre les tècniques de còpia i manipulació. La còpia es focalitza en fer motlles d’imatge negativa d’una clau mentre que la manipulació fa servir diverses tècniques properes al mètode de la descodificació per determinar les alçades exactes dels components interns.

Lector d’empremtes digitals: és un escàner que s’utilitza per identificar les empremtes de les persones amb finalitats de seguretat. Després d’emmagatzemar una mostra, l’accés al sistema de registre està garantit si l’empremta és idèntica a la mostra. Així mateix, també se sol empra un PIN numèric o alfabètic juntament amb la mostra digital.

Línia de tall: és un terme que denota la línia de la circumferència d’un cilindre amb tambor de pins. Llavi del tancador: és la part projectada per on passa el passador.

Lleva: és una peça rotatòria que s’enganxa al final del tambor del cilindre per activar el mecanisme del pany. Mà: per determinar la mà cal fixar-se on estan situades les xarneres mirant la porta des de l’exterior. Si les xarneres estan situades en el costat dret, el pany tindrà mà dreta. Pel contrari, si les xarneres estan situades al costat esquerra, mirant la porta des de l’exterior, el pany tindrà mà esquerra.

Maneta (d’una porta): una maneta de porta és un mecanisme en forma allargada amb palanca generalment de ferro o altres materials per ser agafat amb la mà facilitant la ràpida obertura o tancament de la porta. Es refereix a qualsevol mecanisme fix amb palanca i pestell encastat a una porta. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el joc de manetes d’acer inoxidable sèrie Janeiro mod. 1250 per entrades, bany, passatge i privacitat.

Maneta antipànic: és una maneta especial que permet l’obertura del pany sempre des de dins. Consulteu el pany digital automàtic i electrònic Tover el qual està equipat amb aquest mecanisme.

Maneta de gir: és una categoria de mecanismes de maneta que s’accionen amb la mà i necessiten ser subjectats i no premuts fent girar la mà i a voltes tot el braç sobre el seu eix. Maneta palanca: és una maneta horitzontal per accionar els passadors d’un pany.

Maneta tirador: és una maneta fixa que es fa servir per obrir i tancar una porta proveint un sistema que s’instal·la a la porta per poder-la tirant endavant o enrere amb la mà. Sisplau, consulteu al catàleg Tover els panys d’encastar i les manetes de llautó sòlid mod. 1360T.

Manipulació amb rossinyol: són una sèrie de trucs per forçar l’obertura d’un pany mitjançant l’anàlisi i manipulació dels seus components sense fer servir la pròpia clau del pany. Aquest procés generalment no és destructiu i contrasta amb les diverses formes d’entrada destructiva.

Mecanisme de tambor amb pins: és actualment el disseny més popular de panys arreu del món. És un mecanisme que fa servir pins de diverses mesures que encaixen dins les profunditats del tall de la clau i, al mateix temps, actuen amb unes molles superiors. Aquest sistema impedeix que s’obri el pany amb una clau incorrecta ja que les molles i els pins no queden alineats i el tambor del cilindre no gira. El mecanisme de tambor de pins és el més utilitzat en panys amb cilindre tot i que també es pot trobar en panys tubulars. Aquest tipus de mecanisme és molt eficaç contra el canvi de claus per forçar l’obertura del pany o l’entrada amb rossinyols ja que conté dins dels cilindre uns elements que traven les agulles o eines quan s’intenta obrir forçosament. El pin de tambor s’utilitza en els panys amb cilindre on un casquet exterior té un forat cilíndric en el qual s’allotja el tambor giratori. Per obrir el pany, el tambor ha de girar. El tambor té una ranura recta al final que rep el nom d’embocadura que és per on s’introdueix la clau fins a dins el tambor; a l’altre punta del tambor hi ha una lleva o palanca que activa un mecanisme per retreure el passador de tancament. Generalment l’embocadura de la clau té unes protuberàncies que impedeixen la caiguda dels pins dins el tambor i que, alhora, fan el pany més resistent a l’obertura forçada per rossinyol. Una sèrie de forats, generalment cinc o sis, són perforats verticalment dins el tambor. Aquests forats contenen els pins de la clau els quals tenen diferents mesures i tenen forma arrodonida la qual cosa permet que la clau llisqui sobre ells fàcilment. A sobre de cada pin de la clau, hi ha uns altres pins anomenats pins conductors, els quals tenen incorporada una molla. Els panys més senzills, generalment, només tenen un pin conductor per cada pin de la clau, però, els panys que tenen diferents claus d’entrada, com les que fan servir clau mestre, solen tenir uns pins extres anomenats pins d’espai. El casquet exterior té diversos dispositius verticals que aguanten les molles. Quan s’acoblen el tambor i el casquet exterior, els pins són premuts cap a baix dins el tambor per les molles. El punt on el tambor i el cilindre es troben s’anomena punt de tall. Amb una clau correctament tallada inserida dins l’embocadura al final del tambor, els pins s’alçaran i quedaran alineats exactament al punt de tall. Això provocarà que el tambor giri i s’obri el pany. Quan la clau no és dins el pany, els pins no queden alineats al punt de tall impedint que el tambor giri. Els primers panys amb tambor es troben a Iraq i també trobem a Egipte pels volts de l’any 4000 ac uns panys de fusta, amb un passadors horitzontals, que entren dins una base. El passador tenia unes obertures verticals on s’hi introduïen els pins. El mecanisme es movia amb una clau suficientment gran per moure el passador i desbloquejar la porta. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el cilindre d’alta seguretat model 2F35 S5000 per panys d’alta seguretat.

Mecanisme palanca: és un mecanisme d’un pany que conté una o diverses palanques.

Muntant: és una peça vertical del marc d’una porta o finestra, adjacent a la paret.

Muntant xarneres: és una peça vertical generalment de fusta o alumini o ferro situada en el marc de la porta preparada per la instal·lació de les xarneres.

Niquelat: és un bany de níquel aplicat a les claus o a d’altres parts d’un pany per donar un acabat brillant i per ajudar a minimitzar la corrosió.

Obstrucció: és un element fix, generalment de ferro, a dins d’un pany que s’interposa a l’ús d’una clau equivocada o als mètode d’obertura forçada amb rossinyol. La clau correcta està preparada per superar aquestes obstruccions i accionar el pany Palanca: és un dispositiu generalment pla i movible en un pany que proveeix més seguretat. Les palanques s’han de moure mitjançant la clau per fer funcionar el pany.

Pany: és un mecanisme mecànic o electrònic operat generalment, però no sempre, per una clau mecànica o magnètica o bé mitjançant un codi i que té un o més passadors. Pot tenir, o no, un pestell per tancar el pany. Els primers panys que s’han trobat corresponen a l`època de l’antic Egipte i Assíria fa uns sis mil anys i consisteixen en un sistema de pins de fusta que encaixen dins els forats introduint una clau gran dins el pany per fer girar un passador. Els panys de ferro apareixen a l’època dels romans. És en aquesta època que es comencen a utilitzar proteccions per assegurar-se que només la clau correcta podia fer girar el passador, essent aquests panys el precedent del pany de gorges. A l’edat mitjana no es va avançar massa tot i que es van introduir sistemes amb més diversitat de claus per dificultar una fàcil obertura. Sisplau, veieu el pany Tover antirobatori per cotxes model 1001 fet amb acer cementat i equipat amb un cable blindat i cilindre d’alta seguretat.

Pany antirobatori per motocicletes amb discs de frens: és un mecanisme que es tanca als discs de frens per evitar el robatori de la motocicleta. Sisplau veieu el pany Tover antirobatori per a motos amb discs de frens model 1002 fet amb acer cementat.

Panys d’alta seguretat: són mecanismes que han augmentat la seva resistència fent servir dissenys o característiques tècniques per millorar la seva resistència a la manipulació i a l’entrada amb força durant un major període de temps. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el pany d’alta seguretat model Toverbloc equipat amb 10 passadors d’acer i el cilindre de seguretat Tover T1.

Pany d’encastar: és un pany encastat dins el gruix d’una porta, en la part central del cantell que s’aguanta mitjançant uns visos collats al frontal. És un pany dissenyat per ser instal·lat en un encast i no pas sobreposat sobre la superfície de la porta. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el pany de tres punts model 400N.

Pany de doble mà: és un pany dissenyat per fer sevir tant en mà dreta com esquerra instal·lant-lo sense alteració, generalment girant el pany al revés. Sisplau, consulteu al nostre catàleg els panys reversibles de la sèrie S Tover S1, S2, S3, S16 i S15.

Pany de cilindre : és un pany en el qual el mecanisme està controlat per un cilindre. Veieu el nostre model Tover 430N el qual funciona mitjançant un cilindre.

Pany de privacitat: és un pany que només es pot tancar des de dins.

Pany digital mecànic: és un pany que té un teclat que opera per una seqüència predeterminada permetent que els passadors obrin o tanquin. El seu funcionament és electrònic mitjançant un microprocessador i, al mateix temps, mecànic en el moviment de la maneta. Sisplau, veieu el pany digital Tover Digital model dgt .

Pany d’obstruccions: és un pany dissenyat amb uns elements situats a sobre o a dins de l’embocadura de la clau per impedir que una clau incorrecta faci girar el pany. Els panys amb obstruccions no tenen més components actius que una molla o palanca que es fa servir per accionar el passador de tancament quan s’introdueix la clau correcta.

Pany d’un sol costat: és un pany que només té una entrada de clau en un costat de manera que només pot obrir per un costat, generalment per fora i en cap cas pels dos costats. Els cadenats són un exemple d’aquest tipus de pany. Alguns panys d’encastar d’alta qualitat poden ser oberts també per un sol costat. Sisplau, consulteu al catàleg Tover els cadenats de la sèrie 560P .

Pany inactiu: és un pany que no té pestell i està equipat amb una passador passiu el qual opera per un o els dos costats amb clau i ocasionalment des de fora només amb clau i des de dins amb pom.

Pany o pestell ensinistrat: és un pany o pestell capaç de ser operat per una clau mestre i al mateix temps per la seva pròpia clau.

Pany o pestell de sobreposar: és un pany o pestell que es sobreposa collat amb visos a la part interior de la porta. Sisplau, consulteu al catàleg Tover la Sèrie S de sobreposar i el pany S1 amb el cilindre d’alta seguretat amb doble cilindre 2F35 .

Pany per al bany: és un pany d’encastar que s’usa amb maneta i botó per permetre el tancament del pany per part de l’ocupant des de l’interior.

Pany motoritzat: és un pany que fa servir un motor elèctric per tancar i obrir la porta. Pany multipunts : és un pany que té més d’un punt de tancament estant, aquests punts, connectats entre ells i controlats centralment. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el pany model 440N amb 7 punts de tancament.

Pany reversible: és un pany que, dotat d’un pestell reversible, es pot fer servir en les dues mans de la porta. En segons quin tipus de panys hi ha altres parts que es poden canviar. Sisplau, consulteu al catàleg Tover la sèrie Tover S de 3 punts el pany reversible de sobreposar del model S 2 amb el cilindre d’alta seguretat 2F35. Pany sash: és un pany d’encastar vertical que consisteix en un pestell passador i una clau que acciona el pany. Necessita una clau i una maneta per ser accionada, la clau acciona el pany mort i la maneta el pestell.

Passador: és la part del pany sovint de ferro o llautó que proporciona el tancament sortint de la caixa accionat per la clau o pom fins al tancador instal·lat al muntant del bastiment de la porta. Pot ser una sola peça o tres o quatre passadors que incrementen la seguretat del pany. Sisplau, veieu el model Tover S2 el qual està equipat amb tres passadors.

Passador amb balanceig: és un passador collat al frontal d’un pany i que es retreu amb un moviment de balanceig més que pas lliscant.

Passador inactiu del pany: és un passador del pany que no té acció de molla i que opera en les direccions de tancament i obertura amb la clau o amb el pom.

Passador automàtic: és un sistema que es tanca automàticament quan es tanca la porta ja que el passador s’acaba amb forma de pestell amb els cantons angulars. Veieu el nostre model patentat de pany digital Tover equipat amb tres passadors de tancament automàtic.

Passador amb acció palanca: passador en el qual el seu moviment està controlat per una palanca. Passador amb molla: és una peça anomenada també pestell amb molla que té un cantell amb forma bisellada a la paret vertical. És un passador que es tira enrere dins la caixa del pany i torna a la posició sense assistència mecànica.

Passador de ganxo: és un passador amb molla, el cap del qual té forma arquejada. Se solen instal·lar aquest tipus de panys o pestells en portes corredisses. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el pany per encastar amb ganxo per perfils de metall i recomanat per portes corredisses mod. M10.

Passos de la clau: és un terme que s’empra generalment per determinar el nombre de passos dels passador al girar la clau d’un pany. Generalment es realitzen tres passos tot i que poden ser més o menys depenen de la classe de pany. A major nombre de passos, més seguretat ofereix el pany.

Pany de caixa forta: és un terme que engloba les varietats de caixes fortes accionades per claus i altres tipus de panys. Sisplau consulteu al catàleg Tover la caixa forta de la sèrie Siena model 8500. Perfil del pany: el perfil del pany descriu la forma del cilindre del pany on és introduïda la clau. Es poden trobar 5 tipus diferents de perfils. 1)Perfil europeu 2)Perfil oval que és una variació que fan servir a Amèrica del Nord. És més llarg i amb forma completament oval. 3) Perfil de panys “la clau al pom”, són cilindres més petits que es fan servir en jocs de manetes comercials i en panys de pom residencials. 4)Perfil d’encastar que és un estàndard americà i es fa servir en molts tipus de panys. 5) Perfil de nucli intercanviable.

Perforat: és el forat central que es perfora a través de la porta on s’hi ha d’instal·lar la caixa del pany, el pestell o el pom.

Pestell: és un mecanisme que consisteix únicament amb un passador bisellat o amb rodet el qual tanca la porta però no és capaç de ser tancat amb clau. Hi ha alguns tipus de pestells com el pestell nocturn o el pestell inactiu que poden ser tancats per clau o d’altres mitjans.

Pestell amb rodet: és un pestell per porta de fricció que fa servir al seu cap un rodet generalment de plàstic amb unes molles de tensió a cada extrem que s’acobla al tancador que té una una entrada per rebre el rodet.

Pestell amb tancament: és un pestell amb un passador bisellat o amb rodolaments que pot ser tancat, generalment mitjançant una clau.

Pestell automàtic: és un pestell que es tanca automàticament quan es tanca la porta. Pestell inactiu: és un pestell el passador amb molla del qual pot ser tancat amb la clau o d’altres mitjans.

Pestell nocturn: és un pestell per sobreposar o encastar amb una molla bisellada o un passador amb rodolament que pot ser tancat per clau des de fora i per pom o maneta des de dins. Pestell per tencar: és un pestell que es pot tancar mitjançant l’ús d’una clau.

Pestell reversible(passador): és un pestell o passador que pot alterar, sense desmuntar el pany, la seva direcció de tancament (horària o anti-horària). Sisplau, consulteu al catàleg Tover el pany d’encastar de la sèrie 430 mod. 430N amb pestell reversible i cilindre de seguretat.

Pins conductors: són el conjunt de pins superiors en un cilindre de tambor situats sobre els pins de la clau o tambor i sota les molles. Els pins conductors romanen dins el tambor juntament amb els pins de la clau quan a dins el cilindre no hi ha la clau, impedint que el tambor giri i bloquejant, per tant, l’obertura del pany. Quan s’introdueix una clau incorrecte, si és que aquesta aconsegueix entrar dins l’embocadura del pany, els pins conductors pugen sobre el tambor però com que no s’alineen correctament amb els pins de la clau que hi ha sota seu, el tambor no gira. En canvi, quan s’introdueix la clau correcte els pins conductors surten del tambor pressionant les molles i s’alineen amb el pins de la clau que romanen sempre dins el tambor, llavors el tambor gira i el cilindre pot obrir o tancar el pany.

Pins de la clau: són un conjunt de petites plaques cilíndriques o perns generalment de llautó o ferro situades dins el tambor giratori del cilindre que solen tenir diferents mesures segons la combinació de la clau i tenen unes molles adjacents. Generalment es troben dos tipus de pins: els pins de la clau o del tambor que són els que encaixen dins les profunditats tallades sobre la clau i els pins conductors o superiors que resten sobre els anteriors precedits d’unes molles. Els pins es projecten sobre l’embocadura de la clau on hi ha els forats de la combinació encaixant-hi si s’introdueix la clau correcte i fent girar el tambor del cilindre per obrir o tancar un pany de tambor de pins.

Pin (del tambor): és un petit element de forma cilíndrica o cònica, un petit pern generalment fet de llautó o ferro situat en el cilindre d’un pany, dins el tambor giratori, que actua amb unes molles impedint que el tambor del cilindre giri fins que els pins de la clau i els pins conductors superiors juntament amb les molles quedin correctament alineats, una vegada introduïda la clau correcta, encaixant dins les diferents profunditats tallades sobre cada clau.

Pin de seguretat: és una versió modificada d’un pin conductor en un pany de tambor de pins que fa la manipulació més difícil. Els pins de seguretat són dissenyats per prevenir l’obertura forçada del pany amb rossinyol. Els pins de seguretat estan dissenyats de tal que manera que si es fa servir un element que no sigui una clau per obrir el pany, els pins es projectaran sobre la línia de tall. Això es produeix degut a la manipulació individual dels components o bé degut a la tensió sobre el cilindre. Quan es projecten els pins de seguretat queden entre el tambor i el cilindre bloquejant la rotació del tambor fins que la tensió del cilindre és alliberada i els pins es retreuen fins a la seva posició de descans. Hi ha molts tipus de pins de seguretat. El pin bolet és un pin situat a la part superior o la part inferior amb tall bisellat que té forma de bolet. El pin carret té tallades les parts del centre com en forma de peses i actua quan quan el centre del rodet és agafat a la línia de tall. El pin serrat és un pin també situat a la part superior o a la part inferior que té lleugeres serres al voltant de la circumferència del pin i que actua quan les serretes s’enganxen al punt de tall.

Placa porta: placa enganxada sota la làmina d’una porta per protegir-la del cops. Pom: és una maneta per ser agafada per la mà en forma generalment circular i de ferro o plàstic que es projecta de la porta fent funcionar un pany. Sisplau, consulteu el pom model Mestral de la gama residencial.

Pom d’aturada: és un mecanisme incorporat en alguns pestells i pestells de tancament que aguanta el passador retret o deixa en punt mort el passador quan la porta està tancada. Pom de privacitat per a habitació i bany: és un pany de pom que permet el tancament des de l’interior amb botó. El pom està equipat amb un mecanisme d’emergència que permet l’obertura de de l’exterior si és precís. El tancament es desconnecta quan es tanca la porta. Veieu el pom Tover Mod. Meteor Ref. 74.

Pom Entrada/Hotel sense butó: és una funció del pom que fa sempre necessari obrir amb clau des de l’exterior. Des del pom o maneta sempre obra lliurement. Sisplau, consulteu al nostre catàleg el model de pom sense botó Siroco ref. 61 hotel- entrada.

Pom Entrada amb botó: és una funció de pom que fa sempre necessària una clau per obrir des de l’exterior. Des de dins s’obra amb botó. El pany s’allibera automàticament quan s’obra per qualsevol dels dos costats. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el pom d’entrada amb botó mod. Meteor ref. 72.

Porta batent: és una porta especial amb unes xarneres de doble acció que permetent la seva obertura cap endins i cap a fora. Porta de mà esquerra: és una porta que s’obra en direcció horària mirant-la des de dalt.

Porta corredissa de mà esquerra: és una porta corredissa que s’obra cap a l’esquerra quan s’obra mirant-la des del costat de la porta corredissa.

Porta batent de mà esquerra: és una porta que s’obra en sentit horari quan es mira des de dalt. Porta de mà dreta: és una porta que s’obre en direcció anti-horària mirant-la des de sobre.

Porta inactiva: és la porta en un joc de doble porta que no té un joc de pestell, però, per contra, té uns passadors a dalt i a baix de la porta que mantenir-la estàtica quan es tanca. Aquesta porta rep el pestell o passador de la porta activa.

Profunditat del muntant: és l’amplada mitjana del perfil del marc.

Protector del pestell : és una peça de ferreteria adjuntada a la porta que cobreix l’àrea del pestell, protegint el passador del pestell d’intrusos o eines per manipular-lo.

Quadradet: és un forat quadrat per dintre del qual hi passa la peça de l’eix. La mesura estàndard del quadradet són 8 mm des de l’entrada al mercat comú europeu. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el model de pany convencional d’encastar 132 amb quadradet de 8 mm i un punt de tancament.

Registre de claus: Control de les combinacions d’una clau per evitar el duplicat no autoritzat de claus.

Rodolament antifricció: és un rodolament que té la capacitat de reduir la fricció. Rosa: és una placa de metall que generalment és circular però també pot ser ovalada o quadrada. La rosa està fixada a la superfície d’una porta i rodeja la cara exterior d’un cilindre, d’una maneta o d’un pom. Sisplau, consulteu al catàleg Tover la roseta de llautó sòlid amb pany d’encastar de la sèrie Grècia mod. 1420.

Sistema de control d’accessos: és un mecanisme que permet l’entrada dins d’una àrea determinada a determinades persones i n’exclou d’altres a través de credencials, lectors, mecanismes de tancament o panels/controladors. Sisplau, consulteu el nostre pany digital Tover per veure mecanismes de tancament. La sèrie digital Tover té un sistema de control d’accessos mitjançant un sistema electrònic operat per microprocessador.

Sistema de seguretat antirossinyol de 10 pins /Sistema de seguretat antirossinyol de 6 pins: és un mecanisme incorporat al cilindre que consisteix en una sèrie de pins generalment de llautó o ferro i pins conductors amb molla situats dins d’un tambor giratori que protegeixen el pany. Sisplau consulteu els cilindres de seguretat Tover mod. 2F30 i 2F215 amb 10 pins antirossinyol. També podeu consultar els cilindres de seguretat Tover model 2F10 i 2F8 amb 6 pins de seguretat antirossinyol.

Tambor: és la part del mecanisme de tambor de pins del cilindre on entra la clau i que la clau fa girar. Allotja els pins d’un mecanisme de tambor de pins i les corresponents molles.

Tambor palanca: és un tambor pla que té un moviment pivotat que actua mentre gira la clau controlant així la funció de tancament.

Tancador: és una peça plana de metall fixada al cantell del marc que rep la porta. Pot tenir un o més forats per on entren els passadors del pany situat a l’extrem de la porta. Té un element projectat en forma de llavi en un costat que guia el pestell o passador amb molla. Sol tenir la longitud del pany segons el nombre de passadors però a vegades és una peça llarga que cobreix pràcticament tot el cantell del marc de la porta de dalt a baix en panys de tres punts. Es fa servir en tots els panys d’encastar, pestells i panys de sobreposar. Sisplau, consulteu al catàleg Tover el pany de sobreposar d’alta seguretat mod. 1500 amb el tancador llarg.

Tancador elèctric: és un mecanisme que permet l’obertura de la porta des d’un control remot. Substitueix el tancador habitual situat al marc de la porta que rep el pestell i els passadors del pany quan es tanca o obra la porta. El tancador elèctric guarda el pestell igual que el tancador normal però la diferència és que el pot alliberar mitjançant un mecanisme elèctric.

Tancador per rodet: és un tancador que té un element receptor del rodet del pestell que minimitza el la fricció.

Tancament antihorari: és el mecanisme per cloure el pany seguint la mateixa direcció que el moviment de les manetes d’un rellotge analògic.

Tancament igual: és una opció pels cilindres on s’indica que es volen tots els cilindres operats per la mateixa clau.

Tancament diferent: és una opció pels cilindres on s’indica que es vol que el cilindre d’una única porta sigui operat per la seva única clau.

Tancament de claus: és un opció pels panys de porta per indicar com haurien de ser les claus del cilindre. Les opcions són tancament igual o tancament diferent.

Tancaportes: és un mecanisme que permet tancar la porta automàticament cada vegada que s’obra la porta. Poden ser manuals o automàtics. Els tancaportes manuals utilitzen l’energia emmagatzemada cada vegada que es tanca la porta per tancar-la automàticament. Els tancaportes automàtics utilitzen l’energia elèctrica sovint amb un control remot. Tapa del pany: és la part movible generalment de ferro que clou el mecanisme d’un pany.

Obstrucció: és un element fix, generalment de ferro, a dins d’un pany que s’interposa a l’ús d’una clau equivocada o als mètode d’obertura forçada amb rossinyol. La clau correcte està preparada per superar aquestes obstruccions i accionar el pany. Universal: és un terme que s’utilitza per descriure un pany, un tancador de porta o algun altre mecanisme que es por fer servir en portes de qualsevol mà sense canvi.

Xarnera: és un article de ferramenta generalment de llautó o d’altres materials que connecta dos objectes sòlids permetent únicament un angle limitat de rotació entre ells. Les dues parts estan collades entre el marc de la porta i la porta fixant-la i al mateix temps permetent-ne el balanceig en els dos costats. Sisplau, consulteu al catàleg Tover la xarnera de seguretat model 102.

Xarnera amb rodolaments: és una xarnera equipada amb un o més rodolaments situats entre l’articulació de la xarnera per tal de reduir-ne la fricció. Veieu les nostres xarneres Tover models mod. 108 L and 108 C equipades amb rodolaments.

Xarnera amb pin solt: és una xarnera que té un pin movible que permet la separació de les dues parts de la xarnera.

Xarnera invisible: és una xarnera construïda de manera que no se’n mostri cap part quan es tanca la porta.